Spoločenská zodpovednosť firmy

IGM Logo na budově

Úloha firiem v spoločnosti sa neustále mení a vyvíja. V dnešnej dobe nie je hlavným cieľom firiem iba finančný zisk, ale prevzatie zodpovednosti za dopad na spoločnosť a jej životné prostredie.

Ako rodinná spoločnosť si uvedomujeme, že máme zodpovednosť za našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a okolité komunity.

Našim cieľom je pevne sa držať sociálnych, etických a environmentálnych hodnôt. Chceme pozitívne ovplyvňovať, nielen všetkých, ktorí s nami prídu do kontaktu, ale aj chrániť životné prostredie. Všetky firemné procesy spĺňajú požiadavky dané v certifikácii ISO.


Firma a zákazníci

Spolupracujeme so širokou škálou zákazníkov od domácich majstrov, profesionálov, priemyselnej spoločnosti až po školy. Našou prioritou je porozumieť ich potrebám a ponúknuť im rozličné riešenie ich problémov prostredníctvom nami ponúkaných produktov.

Firma a zákazníci

Všetkých zákazníkov si vážime a snažíme sa im ponúknuť kvalitné produkty za férovú cenu, nadštandardný zákaznícky servis a poradenstvo.

Našu ponuku prispôsobujeme tak, aby si z nej mohol každý vybrať. V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek problémov nás môžu kontaktovať cez chat na e-shope, e-mail, sociálne siete, telefón, alebo osobne navštíviť naše predajné centrum.

Na našom webe zverejňujeme rôznorodé články napríklad ako si vybrať správny produkt alebo návody na výrobu rôznych projektov z dreva.

Na našom YouTube kanále pravidelne publikujeme predstavenia našich strojov, ktoré si natáčame sami v našom testovacom centre, či ďalšie informačné videá k našim produktom.

Točení videa v dílně
Testovací centrum

Naše pracovisko

Usilujeme sa o vytváranie príjemného pracovného prostredia plného podpory a pochopenia, v ktorom môže každý jednotlivec maximálne rozvíjať svoj potenciál bez ohľadu na vekové, etnické alebo náboženské rozdiely.

Snažíme sa poskytnúť atraktívne pracovné príležitosti, a tým prilákať kvalitných a schopných pracovníkov. Pravidelne investujeme do rozvoja našich zamestnancov, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať nadštandardnú zákaznícku starostlivosť, poradenstvo a servis. Naším zámerom sú tie najlepšie výsledky pri práci s nami ponúkanými nástrojmi a strojmi.

Open office

Pre rozvoj robíme 4 nasledujúce veci:

1. Naši zamestnanci podstupujú interné aj externé školenia.

Témy školení zahŕňajú, okrem iného, správanie k zákazníkom, predajné zručnosti, manažérske zručnosti, zvyšovanie odbornej kvalifikácie, správne triedenie odpadov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. IGM pracovníci sú na získanie kvalifikácie motivovaní prostredníctvom vlastného plánu osobného rozvoja.
 

2. Prajeme si, aby sa všetci zamestnanci podieľali na úspechu našej firmy.

Preto sú odmeňovaní ročnými a mesačnými bonusmi podľa toho, ako si firma hospodársky vedie. Rovnako sú patrične ohodnotení za svoju odvedenú prácu. Mzda je nadpriemerná vzhľadom na mzdy v rovnakých profesiách a danej oblasti.

Zasedacka
Kuchynka

3. Záleží nám na zdraví našich zamestnancov.

Každoročne im hradíme lekársku prehliadku u firemného lekára. Podporujeme všetkých, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl. Napríklad tým, že jazdia do práce na bicykli alebo chodia pešo. Samozrejmosťou je pre nás príjemné, nezávadné a bezpečné pracovné prostredie.
 

4. Okrem názorov a prianí našich zákazníkov sme otvorení a počúvame aj ohlasy a námety všetkých našich zamestnancov.

Každoročne s nimi organizujeme osobné pohovory a kedykoľvek môžu vzniesť pripomienky, či poznámky, o ktorých budeme diskutovať.


Podporujeme

Okolité komunity

Naším záväzkom je podporovať okolité komunity a charity..

Pre rok 2020 sme sa rozhodli finančne podporiť Nadačný fond Kryštůfek, nadáciu Dobrý Anjel a Český zväz ochrancov prírody. Každoročne tiež prispievame miestnej športovej komunite TJ Sokol Tuchoměřice.

Dobrý Anděl
Český svaz orchanářů přírody
Kryštůfek
Sokol Tuchoměřice

Vzdelávanie

Podporujeme zdieľané stolárske a remeselné dielne, ktoré ponúkajú vzdelávacie kurzy pre deti i dospelých.

Sú to Hobbylab v Rousínove pri Brne, komunitná dielňa PONK v Prahe a remeselný inkubátor v Ostrave. Školám ponúkame zvýhodnené ceny na nákup strojov a nástrojov. Sú to napríklad Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe, Stredná škola stavebných remesiel Brno-Bosonohy, Integrovaná stredná škola Semily a VUT Brno – fakulta architektúry.

Hobbylab
Fajna dílna
Ponk
Fakulta Architektury
Brno Bosonohy
UMPR

Ochrana životného prostredia

Chceme urobiť všetko pre to, aby sme šetrili a chránili naše životné prostredie.

Snažíme sa vyprodukovať minimum odpadov, ktoré putujú na skládku. Preto všetky materiály likvidujeme tým najviac šetrným spôsobom. Recyklujeme nasledujúce materiály papiere, plasty, nápojové kartóny, drevo, kovy, chemikálie, oleje, žiarovky, elektroodpad a bioodpad.

Ponk
Fajna dílna
Hobbylab

Súčasťou firmy je aj trávnatá plocha, na ktorej je vysadených niekoľko rôznorodých stromov, kríkov a rastlín. Tiež je tu postavený kompostér, do ktorého vynášame všetok firemný bioodpad. V celom areáli používame LED osvetlenie, ktoré šetrí prírodu vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti.

IGM Zahrada

Miestna výroba

Podporovať českú výrobu je pre nás dôležité, a preto je mnoho našich výrobkov vyvinutých a vyrábaných v Českej republike.

Medzi hlavné produkty patrí napríklad Šablóna na spoj kuchynských dosiek FK, Vŕtacia šablóna FKP alebo Cinkovací prípravok FD. Podporujeme aj výrobu v EÚ. Dodávame napríklad stopkové frézy CMT Orange Tools vyrábané v Taliansku a mnoho ďalších produktov vyrábaných v Rakúsku, Poľsku alebo Nemecku.

FK650
FKP900
FD300

Zdravie a bezpečnosť pri práci a naši dodávatelia

Na všetkých pracoviskách je zaistená bezpečnosť a zdravie zamestnancov aj všetkých osôb pohybujúcich sa v našich priestoroch.

Všetko vybavenie a postupy práce sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné. Zamestnancom poskytujeme náležité ochranné pracovné pomôcky, potrebné informácie a školenia. Pre zaistenie bezpečnosti na pracovisku a zdravia pri práci spolupracujeme s profesionálnou spoločnosťou PREVENT, ktorá je českou jednotkou pre BOZP a PO.

Sklad
Prodejna

Ľudské práva

Dodržiavanie ľudských práv by malo byť základom každej spoločnosti.

Veríme, že každý má právo pracovať v profesionálnom prostredí bez obťažovania alebo zneužívania. To sa vzťahuje, ako na našich zamestnancov, tak aj všetkých našich dodávateľov. Preto ich pravidelne kontrolujeme, buď pomocou našich miestnych zástupcov, alebo dodávateľa sami navštevujeme. Chceme sa uistiť, že pracovníci v továrňach našich dodávateľov nie sú vystavení nebezpečným pracovným podmienkam, núteným prácam alebo iným neetickým spôsobom zaobchádzania. Okrem iného sme členom organizácie SEDEX, ktorá sa usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok dodávateľských reťazcov.

Prodejna