Rezanie tehál, tvárnic a cementotrieskových dosiek

Pre rezanie pórobetónu, tehál, sadrokartónu, dreva s klincami alebo cementovláknitých dosiek.